Om panträtt i rättigheter

Östen Undén

Om panträtt i rättigheter

Östen Undén

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f441b
Upplaga
2
Förlag & år
Gleerup (1923)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Sakrätt