Nordisk rättskällelära

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Nordisk rättskällelära

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

ISBN
9185190446
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43c6
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1991)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (46)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Allmän rättslära, Rättshistoria