Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg