Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Levnadskostnader (1997)

gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster

Robert Påhlsson

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Friskrivningsklausuler (1996)

giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom

Thorsten Lundmark

Revisors oberoende (2004)

om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion

Adam Diamant

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal