"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Rättshistoriska studier (1977)

tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976

Kjell Å. Modéer (red.)

1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv (1984)

ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981

Kjell Å. Modéer (red.)

Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1 (1990)

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles