JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson