The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

Verklig innebörd (2012)

en studie av inkomstskattepraxis

Jari Burmeister

EU och Europatanken (1994)

ett rättsligt och historiskt perspektiv

Per Cramér

Neutralitetsbegreppet (1989)

den permanenta neutralitetens utveckling

Per Cramér

Bidrag till läran om förfalskningsbrotten (1941)

företrädesvis enligt gällande svensk rätt

Ivar Agge

Om företagaransvar (1948)

studier i specialstraffrätt

Hans Thornstedt

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Information och ansvar (1991)

om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden

Per Samuelsson

Går det att bevisa? (1989)

perspektiv på domstolsprocessen

Per Olof Bolding

Två rättegångar (1989)

hur går det till i en svensk domstol?

Per Olof Bolding