Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Tidsbegränsad anställning (1984)

en studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

Ann Henning

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist