Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat (2018)

och totalt tjugo konkreta exempel på forskning kring bankjuridiska teman som illustrerar vad en resultatinriktning skulle kunna tillföra i förmögenhetsrätten

Claes Martinson

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf

Brott och nåd (1953)

studier i svensk statsrätt och straffrätt

Alvar Nelson

Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden (1997)

en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden

Johan Schelin

Om ersättning enligt vattenlagen (1964)

lagtext med kommentar och rättsfall

Nils Viklund

Swedish software law (1995)

as related primarily to EC directives

Jan Rosén

Skatter och civilrätt (1978)

en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang

Sture Bergström