Djuren, läkarna och lagen (2009)

en rättslig studie om djurförsöksetik

Katarina Alexius Borgström

Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU (2002)

en studie i internationell privat- och processrätt

Marie Linton

Könsdiskriminering (2001)

en analys av nationell och internationell rätt

Lotta Lerwall

Motköpsavtalet i öst-västhandeln (1985)

en juridisk analys utifrån svensk rätt

Staffan Myrdal

Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet (1991)

synpunkter på dess struktur och effekter

Peter Melz

Villkorsklausuler (2009)

om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument

Andreas Moberg

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Formkravet vid fastighetsköp (1951)

särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel

Lennart Vahlén

Försvararens roll (2002)

ideologier och gällande rätt

Lena Ebervall

Lönediskriminering (2001)

en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

Susanne Fransson