Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep