Preskriptionens funktioner

fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

Herbert Jacobson

Preskriptionens funktioner

fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

Herbert Jacobson

ISBN
9185333077
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4418
Förlag & år
eddy.se (2005)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Förmögenhetsrätt