Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Spedition och fraktavtal (1983)

med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Jan Ramberg

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors