Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956)

några problem inom den allmänna processrättsläran

Per Olof Ekelöf

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Momsfri sjukvård (2015)

en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Robert Påhlsson

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp (1982)

särskilt med beaktande av köparens befogenheter vid faktiskt fel i köpgodset

Peter Wetterstein

Svensk sakrätt 2 (1970)

Fast egendom, Senare avd.

Östen Undén

Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Justitia et prudentia (2014)

rättsbildning genom rättstillämpning : Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

Elsa Trolle Önnerfors

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet (2002)

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag