Revisors oberoende (2004)

om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion

Adam Diamant

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Prospektansvaret (2001)

caveat emptor eller caveat venditor?

Catarina af Sandeberg

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark