Överlåtelseförbud

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Överlåtelseförbud

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

ISBN
9154418712
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42d2
Förlag & år
Juridiska föreningen i Lund (1987)
Serie
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund (89)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Fastighetsrätt