Politisk yttrandefrihet

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Politisk yttrandefrihet

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

ISBN
9185190543
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43ac
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1997)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (55)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Offentlig rätt, Rättshistoria