Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42b7
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1952)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Skadeståndsrätt