Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f434e
Förlag & år
Sveriges juristförbund (1950)
Serie
Arbetsrättsliga spörsmål (1)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Arbetsrätt