Motköpsavtalet i öst-västhandeln (1985)

en juridisk analys utifrån svensk rätt

Staffan Myrdal

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal