Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

Freedom of information in question (1992)

freedom of information in international law and the calls for a New World Information and Communication Order (NWICO)

Inger Österdahl

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Formskydd (1984)

en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning

Marianne Levin

Förlagsrätt (1989)

rättsfrågor vid förlagsavtal

Jan Rosén

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist