Rättsskyddsprincipen

EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv

Torbjörn Andersson

Rättsskyddsprincipen

EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv

Torbjörn Andersson

ISBN
9176783499
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f44d4
Förlag & år
Iustus (1997)
Serie
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala (56)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Europarätt, Processrätt