Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

Peter Westberg

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt