Rätten till programinnehållet i TV

studier i upphovsrätt, utövande konstnärers rätt och fotorätt

Gunnar Karnell

Rätten till programinnehållet i TV

studier i upphovsrätt, utövande konstnärers rätt och fotorätt

Gunnar Karnell

Förlag & år
Jurist- och samhällsvetareförbundet (1970)
Serie
Rätts- och samhällsvetenskapliga biblioteket (2)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Immaterialrätt