Kvittningslagen (1972)

kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt

Tore Sigeman

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Konkurrens och priser i Norden (1971)

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik