Ren förmögenhetsskada

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Ren förmögenhetsskada

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

ISBN
9175981807
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43aa
Förlag & år
Juristförlaget (1987)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Skadeståndsrätt