Mellan mäns händer

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Mellan mäns händer

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

ISBN
9789150620337
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4455
Förlag & år
Uppsala universitet (2008)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Internationell rätt, Straffrätt