Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand