Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka