Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

ISBN
9175982528
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f444e
Förlag & år
Juristförlaget (1988)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt