Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001

Rune Lavin

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Lagrådet och den offentliga rätten 1999-2001

Rune Lavin

ISBN
915442481X
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42f1
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2001)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (140)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Offentlig rätt