Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Formkravet vid fastighetsköp (1951)

särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel

Lennart Vahlén

Försvararens roll (2002)

ideologier och gällande rätt

Lena Ebervall

Lönediskriminering (2001)

en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

Susanne Fransson

Upphovsrätt i konkurrens (2005)

särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering

Dan Eklöf

Fåmansaktiebolag (1999)

en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Mats Tjernberg

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Levnadskostnader (1997)

gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster

Robert Påhlsson

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson