Information och ansvar (1991)

om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden

Per Samuelsson

Företagsformer (1995)

en översikt över associationsrätten

Carl Martin Roos

Anställda i styrelsen (1988)

lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Krister Moberg

Aktiebolagens finansieringsformer (1977)

en undersökning av reglerna om realisationsvinst

Nils Mattsson

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Revisors oberoende (2004)

om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion

Adam Diamant

Prospektansvaret (2001)

caveat emptor eller caveat venditor?

Catarina af Sandeberg

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson