Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog