Det allmänna som avtalspart

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Det allmänna som avtalspart

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

ISBN
9139003116
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43a9
Förlag & år
Norstedts juridik (1998)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Avtalsrätt, Offentlig rätt