Kollektivavtalet

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Kollektivavtalet

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f431e
Förlag & år
Gleerup (1954)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt