Kollektivavtalet

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Kollektivavtalet

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Förlag & år
Gleerup (1954)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt