Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom

en studie över nyttjanderättslagens tillämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis

Fritjof Lejman

Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom

en studie över nyttjanderättslagens tillämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis

Fritjof Lejman

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f448d
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1944)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Fastighetsrätt