21 uppsatser (2003)

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren