Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler (1999)

en studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten

Torbjörn Andersson