Rättsskyddsprincipen (1997)

EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv

Torbjörn Andersson

Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler (1999)

en studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten

Torbjörn Andersson