Fartygets skick och egenskaper

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

Fartygets skick och egenskaper

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

ISBN
9519498516
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f4336
Förlag & år
Åbo akademi (1989)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Sjö- och transporträtt