Extinctive prescription and applicable law in interstate arbitration

Kaj Hobér

Extinctive prescription and applicable law in interstate arbitration

Kaj Hobér

ISBN
9176784797
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f440e
Förlag & år
Iustus (2001)
Serie
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala (88)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Skiljeförfarande