Konkurs och kontrakt

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

Konkurs och kontrakt

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

ISBN
9176781151
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43b9
Förlag & år
Iustus (1988)
Serie
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala (21)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Exekutionsrätt