Kommuners lag- och domstolstrots

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Kommuners lag- och domstolstrots

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

ISBN
9175987171
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f432a
Förlag & år
Juristförlaget (1995)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Offentlig rätt