Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

ISBN
9154426715
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42c3
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (2004)
Serie
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund (134)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt