Våld mot tjänsteman

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Våld mot tjänsteman

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

ISBN
9154420717
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42c9
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (1990)
Serie
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund (107)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Straffrätt