Skyddsombud i allas intresse

en rättsvetenskaplig studie

Maria Steinberg

Skyddsombud i allas intresse

en rättsvetenskaplig studie

Maria Steinberg

ISBN
9139107345
Förlag & år
Norstedts juridik (2004)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Arbetsrätt