Svensk sakrätt

1. Lös egendom

Östen Undén

Svensk sakrätt

1. Lös egendom

Östen Undén

ISBN
9138504103
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f435b
Förlag & år
Fritze (1995)
Serie
Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Sakrätt