Svensk tjänstemannarätt 2:3

Register

Stig Jägerskiöld

Svensk tjänstemannarätt 2:3

Register

Stig Jägerskiöld

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f447b
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1972)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Offentlig rätt