Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden 1

Den skadeståndsrättsliga bakgrunden

Bertil Bengtsson

Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden 1

Den skadeståndsrättsliga bakgrunden

Bertil Bengtsson

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f425d
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1960)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Försäkringsrätt