Försäkringsgivarens regressrätt

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Försäkringsgivarens regressrätt

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Förlag & år
Uppsala universitet (1953)
Serie
Uppsala universitets årsskrift (1953:3)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Försäkringsrätt