Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson