Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson