Arbetsdomstolen och lagstiftaren (1998)

om värderingar i rättsligt beslutsfattande

Olle Rimsten