Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson