Kvittningslagen (1972)

kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt

Tore Sigeman

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman